< link rel = "shortcut icon" href="/images/favicon.jpg" / >

 

 

 

beteropjewerk.nl

beteropjewerk.nl

Beter op je Werk.nl - trainingen en workshops

Trainingen op de werkplek

Herkent u dit?

Uw medewerker heeft al enige tijd last van klachten als vermoeidheid of pijn. Uw werknemer dreigt te gaan verzuimen, verzuimt regelmatig of verzuimt langdurig. Bedrijfsoefentherapie kan voor veel bedrijven een fundamentele rol vervullen bij de verbetering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Vooral daar waar een relatie bestaat tussen werkhouding, werkwijze, fysieke belasting en ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid.
De bedrijfsoefentherapeut werkt samen met werknemers en werkgevers bij het voorkomen en verminderen van lichamelijke klachten, die het gevolg zijn van een verkeerde werkhouding, werkwijze of een onjuiste inrichting van de werkplek. De bedrijfsoefentherapeut brengt uw afdeling, bedrijf, werknemer letterlijk en figuurlijk weer in beweging! Met onze werkwijze krijgen uw werknemers inzicht in factoren die een rol spelen bij klachten en verzuim. Er wordt hen geleerd anders om te gaan met de klachten en andere keuzes te maken. De negatieve spiraal wordt doorbroken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij langdurige klachten lichamelijke, mentale en sociale factoren voortdurend met elkaar in wisselwerking staan. Hierin ligt de kern van onze dienstverlening. Wij maken werknemers bewust van hun werkwijze, houdings en bewegingsgewoonten en bieden therapeutisch onderbouwde begeleiding en training aan voor het verbeteren en/of veranderen hiervan.

Werkwijze

Er wordt zowel preventief (voorkomend) als curatief (genezend) gewerkt. Het accent ligt hierbij op klachten die voortkomen uit een verkeerde werkhouding, werkwijze en/of een te grote fysieke belasting.
Aanpassing van de werkplek, maar ook het stimuleren van beweging en verandering in werkhouding vormen de kernbegrippen van de bedrijfsoefentherapie. Uitgangspunt is altijd een zo optimaal functioneren zowel op de werkvloer als in de thuissituatie. Gezamenlijk wordt gezocht naar een aanpak die op maat gesneden is. De bedrijfsoefentherapeuten analyseren de handelingen die de werknemers verrichten en de wijze waarop deze handelingen worden uitgevoerd.
Op grond daarvan worden werknemers in groepsverband of individueel begeleid. Werknemers leren hoe ze zelf de klachten kunnen opheffen en voorkomen dat klachten terugkeren.

 

Doel trainingen

  • Het verbeteren van de werkhouding, werkwijze en beroepsgebonden lichaamsbewegingen
  • Het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden.
  • Het leren omgaan met beschikbare instrumenten en hulpmiddelen.

Uitgangspunten

  • Bewust maken / worden van (belastende) werkhoudingen en bewegingen.
  • Trainen van gezonde werkhoudingen en bewegingen.
  • Adviseren en informeren over een goede inrichting van de werkplek en een gezonde uitvoering van de werkzaamheden.

aanmelden


Lees meer over de 5 W's

Beteropjewerk.nl


 
 

BeteropjeWerk

BeteropjeWerk is een initiatief van Karin Vaessen, bedrijfsoefentherapeut. Zij biedt werkplekonderzoeken, werkplekadviezen, trainingen en workshops aan gericht op het optimaliseren van je werkplek en werkhouding. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe je werkplek is ingesteld. Ook wordt de werkwijze, je werkhouding en hoe je gebruik maakt van je werkomgeving onderzocht. De adviezen zijn praktisch en kosteneffectief.

Privacy Policy

 

 


BeteropjeWerk.nl

Mennonietenweg 16A
6702 AD Wageningen
06-27 34 97 30
www.beteropjewerk.nl
info@beteropjewerk.nl
KvKnummer: 09200194