< link rel = "shortcut icon" href="/images/favicon.jpg" / >

 

 

 

beteropjewerk.nl

beteropjewerk.nl

Beter op je Werk.nl

De vijf W's zijn belangrijk

De 5 W's staan voor: Werkplek, Werkhouding, Werktaken, Werkwijze en omgang met Werkdruk/stress.

Alle 5 hebben meer of minder invloed op jouw welbevinden op het werk. Wanneer je werkplek niet goed instelbaar is voor jouw lichaam dan geeft dat onnodige spierspanning in je lichaam wat op den duur voor klachten kan zorgen.Het zelfde geldt ook voor de werkhouding (gespannen of juist onderuit gezakt), de werktaken (weinig variatie of hoge belasting) de werkwijze (nemen van effectieve pauzes, afwisseling, bewegen tussendoor) en kan je je "werk" op je werk laten met andere woorden hoe ga jij om met werkdruk/stress.

Alle 5 de W's komen ter sprake bij een werkplek onderzoek en/of werkplek advies.

Door tijdens het onderzoek of het advies zelf te ervaren wat de verschillen zijn tussen je "oude" en nieuwe manier van werken wordt je je bewust van onnodige spierspanningen, het belang van een goede werkplek/houding en hoe jij zelf hoge spierspanning en/of klachten kunt voorkomen. Hierdoor leer je hoe je kunt voorkomen dat je klachten terugkeren.

De bedrijfsoefentherapeut stemt de adviezen af op jouw persoonlijke situatie. Dit betekend dat je oefeningen en houdings-, en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in je dagelijkse activiteiten thuis, op het werk of bij het studeren.

Belangrijk is je motivatie!
Door de adviezen van de bedrijfsoefentherapeut toe te passen, leer je om gezonder te bewegen. Zo
kun je weer optimaal functioneren in al je dagelijkse activiteiten. Belangrijk daarbij is dat je
gemotiveerd bent om verandering aan te brengen in je dagelijkse leven en te willen werken
aan de verandering. Je krijgt inzicht waarom er veranderingen plaats moeten vinden. Vervolgens
moet je het begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen.

 
 

BeteropjeWerk

BeteropjeWerk is een initiatief van Karin Vaessen, bedrijfsoefentherapeut. Zij biedt werkplekonderzoeken, werkplekadviezen, trainingen en workshops aan gericht op het optimaliseren van je werkplek en werkhouding. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoe je werkplek is ingesteld. Ook wordt de werkwijze, je werkhouding en hoe je gebruik maakt van je werkomgeving onderzocht. De adviezen zijn praktisch en kosteneffectief.

Privacy Policy

 

 


BeteropjeWerk.nl

Mennonietenweg 16A
6702 AD Wageningen
06-27 34 97 30
www.beteropjewerk.nl
info@beteropjewerk.nl
KvKnummer: 09200194